Ο ΝΙΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ FlexCare.

Εχει πορεία τριών δεκαετιών στην ασφαλιστική αγορά.

Η ασφαλιστική του διαδρομή εστιάστηκε στον τομέα των ασφαλίσεων ζωής και στο πεδίο της ασφάλισης επιχειρήσεων.

Στην FlexCare έχει εφαρμόσει συνεργατοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό μοντέλο λειτουργίας, καθώς στο κέντρο των ασφαλιστικών εργασιών τίθεται πάντα ο άνθρωπος.

Η πολυετής δραστηριοποίησή του στον ασφαλιστικό κλάδο, οι συνεργασίες του με πολυεθνικές και εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες και η πελατοκεντρική προσέγγιση αποτελούν τα εχέγγυα για τις υπηρεσίες που παρέχει η Flexcare.

Από το 1994 στόχος του παραμένει να παρέχει καλύψεις που έχουν με προστιθέμενη αξία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασφαλισμένων.

 
 

FLEXIBILITY + CARE

Πάνω από όλα ο ασφαλισμένος

Κάθε ασφαλιστική περίπτωση είναι για εμάς ξεχωριστή. Κάθε άνθρωπος έχει δομήσει σε ιδιαίτερη βάση τη ζωή του και έχει διαφορετικές ανάγκες.

Ανάλυση αναγκών

Κάθε ασφάλιση που προτείνουμε προκύπτει από μελέτη των στοιχείων που σας έχουμε ζητήσει ή συζητήσει μαζί σας και από τη διερεύνηση των αναγκών σας.

Διαφάνεια

Το γραφείο μας είναι εναρμονισμένο με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη διαφάνεια της σχέσης μας με τον ασφαλισμένο.

Προσωπικές Σχέσεις

Σε εμάς θα βρείτε ένα προσωπικό ασφαλιστικό σύμβουλο που θα είναι δίπλα σας στην έλευση του κινδύνου.
el