ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σας προτείνουμε τις λύσεις που είναι κατάλληλες για εσάς μετά από μελέτη αναγκών.  Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Οι περισσότεροι οδηγοί δεν δίνουν την απαραίτητη σημασία στις καλύψεις που πληρώνουν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου τους. Συχνά αναζητούμε ένα φθηνό ασφάλιστρο, χωρίς να κοιτάμε τι καλύψεις δεν έχουμε πλέον και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας από πού προέρχεται δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε την ασφαλιστική αγορά. Μπορεί τα συμβόλαια αυτοκινήτου να είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ασφάλισης ωστόσο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να μην αναγκαστούμε να επωμιστούμε μία ζημιά για την οποία νομίζαμε ότι είμαστε καλυμμένοι.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία ο ιδιοκτήτης κάθε οχήματος είναι υποχρεωμένος να έχει καλύψει µε ασφαλιστικό συμβόλαιο την αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Ειδικότερα το συμβόλαιο πρέπει να περιλαμβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξαιτίας θανάτωσης ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη καθώς και την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικών βλαβών έναντι των µελών της οικογένειας του ασφαλισμένου, οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται. Η μόνη περίπτωση που δεν καλύπτεται η αστική ευθύνη προσώπων είναι στις περιπτώσεις που επελήφθησαν του αυτοκινήτου µε κλοπή ή βία και αυτών που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως. Ταυτόχρονα δεν καλύπτονται και όσοι οικειοθελώς μπήκαν σε όχημα που έχει κλαπεί ή χρησιμοποιήθηκε σε εγκληματική πράξη. Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι των οχημάτων που δεν έχουν φροντίσει να τα ασφαλίσουν επιβαρύνονται με πρόστιμα και κυρώσεις.

Δήλωση ενδιαφέροντος

Χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας αν ενδιαφέρεστε για το παραπάνω ή κάποιο άλλο ασφαλιστικό πρόγραμμα της Flexcare Insurance. Μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, να ζητήσετε να σας καλέσουμε ή να σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

el