ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Σας προτείνουμε τις λύσεις που είναι κατάλληλες για εσάς μετά από μελέτη αναγκών.  Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Ο μεγαλύτερος όγκος του διεθνούς εμπορίου διακινείται μέσω των θαλάσσιων μεταφορών. Η FlexCare συνεργάζεται με κορυφαίες εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού στον τομέα των ασφαλίσεων πλοίων, προκειμένου να παρέχει σε ναυτιλιακές ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη στον τομέα της ασφάλισης πλοίων, αστικής ευθύνης πλοιοκτήτη και πληρωμάτων σχεδιάζοντας εξειδικευμένα συμβόλαια.

Τι καλύπτεται:

1. Ασφάλιση σκάφους και μηχανοστασίου: Καλύπτονται ζημιές συνεπεία κινδύνων θάλασσας, ποταμών, λιμνών ή άλλων πλεύσιμων υδάτων, πειρατείας, πυρκαγιάς, ατυχημάτων κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση, κλοπής, κακόβουλων ενεργειών, διακίνηση καυσίμων ή εξοπλισμού, αμέλειας του πληρώματος, συγκρουσης κ.ο.κ.

2. Ασφάλιση πληρωμάτων: Είναι ομαδική ασφάλιση για το πλήρωμα του πλοίου η ο ποία καλύπτει την Αστική Ευθύνη που έχει ο Πλοιοκτήτης απέναντι στους εργαζόμενους. Συνήθως οι εν λόγω καλύψεις αφορούν δαπάνες για νοσηλεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και θεραπεία από ασθένεια ή ατύχημα, μεταφορά του ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος ή ασθενείας στον τόπο διαμονής του, ασφάλιση για απώλεια ζωής, μερική ή ολική ανικανότητα και έξοδα αντικατάστασης πληρώματος.

3. Ασφάλιση για πειρατεία: Τα περιστατικά πειρατείας οδηγούν σε μεγάλες οικονομικές απώλειες τις πλοιοκτήτριες εταιρείες. Μέσα από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτεται η διαχείριση των εν λόγω περιστατικών, απαίτηση λύτρων καθώς και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την απελευθέρωση μελών του πληρώματος.

Δήλωση ενδιαφέροντος

Χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας αν ενδιαφέρεστε για το παραπάνω ή κάποιο άλλο ασφαλιστικό πρόγραμμα της Flexcare Insurance. Μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, να ζητήσετε να σας καλέσουμε ή να σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

el