ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Σας προτείνουμε τις λύσεις που είναι κατάλληλες για εσάς μετά από μελέτη αναγκών.  Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Ένα ενδεχόμενο λάθος στην κατασκευή ή κάποιο εργατικό ατύχημα μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικό πρόβλημα στην συνέχεια του έργου και να έχουν νομικές συνέπειες για τον εργολάβο.

Η Εταιρεία μας με εξειδικευμένους συμβούλους αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει ανάλυση αναγκών και να σας προτείνει τη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση με το ελάχιστο κόστος, ώστε να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση αστοχίας, ζημιάς ή ατυχήματος δεν θα διακυβευθεί η ολοκλήρωση του έργου και η δική σας περιουσία από τυχόν διεκδικήσεις τρίτων.

Οι κίνδυνοι που πρέπει να καλυφθούν είναι πολλοί και αφορούν τα διαφορετικά στάδια ενός έργου, όπως τη μελέτη και ενδεχόμενα λάθη που μπορούν να γίνουν σε αυτή ή την επίβλεψη του έργου ή ακόμα και καταστροφές από φυσικά φαινόμενα. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν κάθε περίπτωση διαφορετικά, ωστόσο οι καλύψεις που συνήθως περιλαμβάνονται στα συμβόλαια είναι:

  • Υλικές Ζημιές που μπορεί να προκληθούν π.χ. από λάθη, αμέλεια, καθίζηση ή φυσικά φαινόμενα

  • Αστική ευθύνη εργοδότη

  • Αστική ευθύνη έργου προς τρίτους

Οι επαγγελματίες του γραφείου μας έχουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας καθοδηγήσουν σωστά και να καλύψουν το επιχειρηματικό σας έργο με το πιο συμφέρον ασφαλιστήριο συμβόλαιο για εσάς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και το πώς μπορεί ο συνεργάτης μας να αποτελέσει τον προσωπικό ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Δήλωση ενδιαφέροντος

Χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας αν ενδιαφέρεστε για το παραπάνω ή κάποιο άλλο ασφαλιστικό πρόγραμμα της Flexcare Insurance. Μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, να ζητήσετε να σας καλέσουμε ή να σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

el